Menu
0
Gratis verzending vanaf €39
Officiële Keune Dealer
Snelle Levering
Uit voorraad leverbaar

Privacy Verklaring

Wij waarderen uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?


Tuinenga Kapsalons is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Tuinenga Kapsalons?


Gebruikersgegevens:

Tuinenga Kapsalons verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en adres te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door Tuinenga Kapsalons.

Bij bestellingen:

De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Bij nieuwsbrieven:

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan [email protected] of via een link in de nieuwsbrief.

Automatisch gegenereerde informatie


Tuinenga Kapsalons verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Tuinenga Kapsalons informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Tuinenga Kapsalons.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Tuinenga Kapsalons uw persoonsgegevens?


Tuinenga Kapsalons verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
- ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Tuinenga Kapsalons.
- om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
- om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Tuinenga Kapsalons zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat in geval van doorgifte van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van onze dienstverlening aan u worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen en/of dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen in dat geval adequate maatregelen nemen om de doorgifte van uw persoonsgegevens met voldoende waarborgen te beschermen.

Op welke wijze beschermt Tuinenga Kapsalons uw persoonsgegevens?


Tuinenga Kapsalons zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de doorTuinenga Kapsalons vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Uw persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van SSL-encryptie verzonden over het internet. Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider (Mollie) worden verwerkt.
Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens


Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Tuinenga Kapsalons over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Tuinenga Kapsalons via [email protected] Tuinenga Kapsalons zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Tuinenga Kapsalons?


De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Tuinenga Kapsalons heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de
advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Tuinenga Kapsalons accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De
privacyverklaring van Tuinenga Kapsalons heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Gebruik van cookies door tuinenga kapsalons


Tuinenga Kapsalons maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zalTuinenga Kapsalons indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan deTuinenga Kapsalons website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming doorTuinenga Kapsalons opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Tuinenga Kapsalons gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken
en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de
website.

Welke cookies worden gebruikt?


1. | Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. | Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (invullen: derde partij) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder
te optimaliseren.
3. | Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.
4. | Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook, Twitter etc.

Bijzonderheden Google Analytics, Facebook,Twitter en AddThis.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie
over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere
lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze
informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics
door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Facebook social plug-ins (2-kliks-oplossing)
Op onze website worden zogeheten Social Plugins (‘plugins’) van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Deze dienst wordt door de onderneming Facebook Inc. aangeboden (de ‘aanbieder’).
Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Een overzicht van de plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plugins via de zogeheten 2-kliks-oplossing in de pagina geïntegreerd. Daarmee wordt gegarandeerd dat bij de oproeping van een pagina van onze website die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand wordt gebracht. Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee uw toestemming geeft tot het doorgeven van informatie, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Facebook hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Vind ik leuk’, worden eveneens direct meegedeeld aan een server van Facebook en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij Facebook gepubliceerd en daar aan uw
contacten getoond.

Doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in de richtlijnen
gegevensbescherming van Facebook onder https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Twitter social plug-in
Op onze website worden zo geheten Social Plugins (‘plugins’) van de microbloggingdienst Twitter gebruikt. Twitter wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘Twitter’) geëxploiteerd. De plugins worden aangemerkt met een Twitter-Logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauw ‘Twitter-vogeltje’. Een overzicht van de Twitter-plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden:
https://about.twitter.com/nl/resources/buttons

Wanneer u een pagina van onze website die een dergelijke plugin bevat oproept, brengt uw server een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plugins wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina
geïntegreerd. Door de integra-tie van de plugins krijgt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Twitter hebt of u niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Twitter in de VS do-orgegeven en daar opgeslagen.
Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze websi-te onmiddellijk onder uw Twitter-account onderbrengen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Twitteren’, worden eveneens direct doorgegeven aan een server van
Twitter en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij op uw Twitter-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

De doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere ver-werking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en in-stellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke le-venssfeer zijn te vinden in de richtlijnen
gegevensbescherming van Twitter onder https://twitter.com/privacy Wanneer u niet wilt dat Twitter de gegevens die worden verzameld via onze website, rechtstreeks onderbrengt onder uw Twitter-account, moet u voor u onze website bezoekt, uitloggen bij Twitter. Ook met
Add-Ons voor uw browser kunt u helemaal verhinderen dat Twitter-plugins worden geladen, bijvoorbeeld met de skript-blocker ‘No-Script’ (http://noscript.net/).

AddThis
Op onze website worden zogenoemde Social Plugins („plug-ins“) van de bladwijzerdienst AddThis gebruikt, die wordt geëxploiteerd door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Die plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een AddThis logo, bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken tegen een oranje achtergrond. Een overzicht van de plug-ins van AddThis en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing

Als u een pagina van onze website oproept dieeen dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van AddThis. De inhoud van de betreffende Plugin wordt dor AddThis direct naar uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door die integratie krijgt AddThis de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen en slaat ter identificatie van uw browser een cookie op uw terminal op. Deze informatie (met inbegripvan uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van AddThis in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. AddThis gebruikt die gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken, die dienen als basis om bezoekers van webpagina's met AddThisplug-ins met gepersonaliseerde en op hun interesses afgestemde reclame aan te spreken. Het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en verdere verwerking en gebruik van die gegevens door AddThis vindt u in de privacyverklaring van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Als u het verzamelen van gegevens door AddThis voor de toekomst wilt verbieden, kunt u een zogenoemd Opt-Out-Cookie plaatsen, dat u onder de volgende link kunt downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out U kunt het laden van de AddThis plug-in ook compleet
verhinderen met behulp van add-ons voor uw browser, bv. met de script-blocker, NoScript“ (http://noscript.net/).

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?


Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Datum: 21 november, 2016.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €39,00 en de verzending is gratis